Testiranje kadra

Program smo pripravili z namenom, da bi na študiji primera naročnikom prikazali, kako se lahko pristopi k reševanju kriz v podjetju.

Sam program seveda ne daje univerzalnih receptov, saj je situacija pri nastanku in reševanju krize od podjetja do podjetja različna.

Program najprej obravnava poglede, kaj narediti, ko se v podjetju pojavi kriza, stopnje kriz, analize kriz in krizni menedžment.

Krizo podjetja obravnava kot proces, ki ne nastane čez noč, kar omogoča spoznavanje problemov preko ustreznih znakov kriz. Ti so povezani z odgovarjajočimi vzroki, kar omogoča sestavljanje katalogov znakov krize in pravočasno ugotavljanje težav, zakaj je do krize sploh prišlo.

Za pravočasno odkrivanje prvih znakov kriz so pomembni sistemi za zgodnje opozarjanje. Te si morajo v podjetju vzpostaviti sami in jih ni možno v celoti normativizirati.

Prepoznani simptomi krize, lahko služijo kot opomnik kdaj in na kakšen način se morajo v podjetju odzvati na krizo.

V kolikor se tudi pri vas kaže potreba po svetovanju in podpori iz področja vodenja za lažje upravljanje kriznega menedžmenta nas kontaktirajte in skupaj bomo našli rešitev za vaše izzive.

Več o kriznem menedžmentu si lahko preberete v knjigi Teorija preobrata v krizi.

Za nakup storitve si oglejte ponudbo v naši spletni trgovini Perfectus.

Če bi pred tem želeli nasvet svetovalca vabljeni v naš rezervacijski sistem Perfectus.