Tako kot ljudje zaradi hitrega ritma življenja, stresa in poškodb potrebujejo revitalizacijski program, ga potrebujejo tudi podjetja.

Prva faza v sanaciji podjetja je torej streznitev, ko se sodelavci in okolica seznanijo z dejanskim stanjem, nato sledi »prva pomoč«, v okviru katere se izpelje akcijski načrt, ki omogoči preživetje podjetja na kratek rok.

Za preobrat je potrebna tretja faza: okrevanje, kjer se začne pripravljati in izvajati nova strategija podjetja. Če je strategija pravilna (priprava in razumevanje strategije vključujeta zelo široko skupino ljudi), podjetje napreduje in postane t. i. rekreativni športnik, ki začne prakticirati kreativni marketing, inovativnost, in se počasi približuje statusu »strastnega zmagovalca«, ki prakticira nenehno učenje in izvajanje sprememb glede na zunanje impulze.

Pri tem je potrebno izpostaviti, da strategija ni črka na papirju, ampak je kot zrak v podjetju, ki ga sodelavci vsakodnevno dihajo. Dolgoročno uspešnost zagotovi šele revitalizacija, s katero zagotovimo ponovno rast. To oblikujemo na podlagi izhodiščnega položaja podjetja, konkurentov in možnosti v poslovnem okolju.

Poudariti velja, da postanejo navedene strategije smiselne šele, ko skupaj z ukrepi v obdobju zaostrenega poslovodenja dajejo prepoznavne rezultate, ki kažejo na umirjanje kriznih razmer in na začetek učinkovitega zdravljenja podjetja.

Sanacija podjetja in na koncu celovita notranja revitalizacija morata zagotoviti dolgoročno profitabilnost in razvojne možnosti podjetja. Zato v kolikor se tudi pri vas kaže potreba po svetovanju in podpori iz področja vodenja za lažje upravljanje kriznega menedžmenta nas kontaktirajte in skupaj bomo našli rešitev za vaše izzive.

Za nakup storitve si oglejte ponudbo v naši spletni trgovini Perfectus.

Za najem svetovalca obiščite naš rezervacijski sistem Perfectus.