Založba Perfectus

V okviru naše Založbe Perfectus ponujamo knjige, ki so v prodaji in prostodostopno literaturo, ki je bila financirana iz ARRS ali drugih EU projektov.

Za nakup knjig in učbenikov vas vabimo v našo spletno trgovino Perfectus, kjer vas čaka pestra ponudba knjižnega gradiva. Od učbenikov, vaj in priročnikov do poezije in leposlovja za odrasle in mladino. 

V kolikor se tudi pri vas kaže potreba po izdaji knjige nas kontaktirajte in skupaj bomo našli rešitev za vaše izzive.

Veselimo se vašega obiska!

tourism-in-europe-slovenias-adriatic-coast

!!Novo!! Projektni menedžment

Za naročilo knjige obiščite našo spletno trgovino Perfectus.

Knjiga obravnava projektno vodenje in možnosti uspešnega vodenja podjetja s projektnim pristopom. Projektni management se osredotoča na inovativno tehnologijo upravljanja sodobnega podjetniškega menedžmenta. Zaradi hitro spreminjajočega se okolja se morajo podjetja hitro odzivati na spremembe v okolju. Projektni pristop jim tako omogoča, da so pri tem čim bolj hitra in učinkovita. Vodenje projektov kot nehierarhičen, participativni sistem vodenja ciljnega upravljanja ustvarjalnih potencialov projektne organizacije je model uspešnega upravljanja razvoja konkurenčnosti podjetja v nedavnem turbulentnem okolju.

Preberite več ...

!!Novo!! Vaje iz projektnega menedžmenta

Za naročilo gradiva obiščite našo spletno trgovino Perfectus.

Vaje iz projektnega menedžmenta so nadgradnja knjige Projektni menedžment. Tu študente peljemo skozi vsebino posameznih poglavij, da na podlagi študij primerov in izdelanih vaj dodatno utrdijo znanje in pridobijo kompetence za izvajanje projektov. Učbenik poleg vaj vsebuje tudi navedbo ključnih pojmov projektnega menedžmenta, vprašanja za ponavljanje in utrjevanje znanja in primere izbirnih vprašanj za preverjanje znanja.

Preberite več ...

!!Novo!! Kaj sploh hočem od življenja?

Za prednaročilo obiščite našo spletno trgovino Perfectus in si zagotovite svoj izvod med prvimi v Sloveniji.

Ko smo otroci se vedno poigravamo z mislijo, kaj vse bi želeli postati v živjenju. Z leti pa je teh sanjarjen bitveno manj, dokler v nekem obdobju življenja popolnoma ne zamrejo. To ne valja za vse. Vsaj pri večini ljudi. Eni že zelo mladi vedo, kaj bi radi postali, drugi tega nimajo v sebi. Vsem pa je skupno, da se rodimo, rastemo in se z leti oblikujemov edinstveno osebnost.

Preberite več ...

!!Novo!! Dopolnilne dejavnosti igralniško-zabaviščnega podjetja

Za prednaročilo obiščite našo spletno trgovino Perfectus in si zagotovite svoj izvod med prvimi v Sloveniji!

Gre za zadnjo od sedmih knjig o igralništvu, ki je nastala v sklopu pregleda poslovanja svetovnega in slovenskega igralništva. Knjiga obravnava dopolnilne dejavnosti igralniško-zabaviščnega podjetja. Pravzaprav si ne znamo predstavljati uspešnega igralniško-zabaviščnega centra, ki ne bi imel hotela, restavracije, zabavnih programov, kongresnega centra in velnes centra. Gosti namreč ne morejo in ne želijo prihajati v igralniško-zabaviščni center izključno zaradi igre.

Preberite več ...

!!Novo!! Operativni menedžment igralniško-zabaviščnega podjetja

Za prednaročilo knjige obiščite našo spletno trgovino Perfectus in si zagotovite svoj izvod med prvimi v Sloveniji!

Knjiga obravnava osnovne dejavnosti igralniško-zabaviščnega podjetja. Tako je v uvodnem poglavju predstavljena organizacija igralniško-zabaviščnega podjetja. Sledi predstavitev oddelka igralnih miz, iger na srečo na igralnih mizah in osnovnih matematičnih pojmov, povezanih z igrami na srečo. V nadaljevanju so prikazane različne igre in simulacija najbolj optimalnega števila igralcev na igralnih mizah. Drugi sklop so igre na igralnih avtomatih z opisom njihovih zanačilnosti in zakonistosti.

Preberite več ...

!!Novo!! Strateški menedžment igralniško-zabaviščnega podjetja

Za prednaročilo knjige obiščite našo spletno trgovino Perfectus in si zagotovite svoj izvod med prvimi v Sloveniji!

Knjiga obravnava strateški menedžment igralniško-zabaviščnegapodjetja. V prvem poglavju je obravnavana tematika vraževernosti kot ene od elementov, zakaj se ljudje lotevajo iger na srečo. Pri vraževerju gre za to, da posameznik domneva, da lahko dejansko  napove ali vpliva na dogodke. To ga tudi dodatno spodbuja k igri.

Vsako podjetje, ne glede na to, v kakšnem poslovnem okolju deluje, si mora zastaviti vizijo, kaj želi postati, ter strategijo, kako bo do tega cilja prišlo.

Preberite več ...

!!Novo!! Kako poiskati sanjsko službo?

Za prednaročilo knjige obiščite našo spletno trgovino Perfectus in si zagotovite svoj izvod med prvimi v sloveniji!

Vsakdo izmed nas se je kdaj v življenju že srečal z dilemo, kako poiskati službo, in še toliko bolj, kakako poiskati sanjsko službo. Pri svojem delu se je avtor knjige srečal z veliko iskalci. Eni so imeli popolnoma jasno vizijo, kaj bi želeli v življenju početi. Drugi so bili zelo kompetentni in so potrebovali le nekaj usmeritev, da so se lahko karierno pozicionirali. Našli so se tudi taki, ki so bili kompetentni - niso pa imeli ideje, kam bi se usmerili.

Preberite več ...

!!Novo!! Kako napisati učbenik?

Za prednaročilo knjige obiščite našo spletno trgovino Perfectus in si tako zagotovite svoj izvod med prvimi v Sloveniji!

V priročniku Kako napisati učbenik? podajamo napotke novim piscem učbenikov, priročnikov in znastvenih del. Te male skrivnosti so bile zbrane skozi lastno pisanje in razsikovanje, kot tudi mentoriranje drugih piscev. Bodoče avtorje vodimo čez proces piljenja ideje o tem, kaj naj bi pisali, pa do teg,a kje naj iščejo in kako urejajo vire, kako naj oblikujejo slike, tabele in besedilo.

Preberite več ...

Tourism in Europe: Slovenian and Western Balkan Hot Springs

Oblikovanje in trženje velneških proizvodov

Učbenik Oblikovanje in trženje velneških proizvodov obravnava pristope in tehnike oblikovanja in trženja velneških proizvodov. V knjigi so predstavljeni pojmi, ki so povezani z inovacijam, posebnostmi trženja in projektnim pristopom pri oblikovanju in uvajanju velneških proizvodov. Trenutni in bodoči vodje velneških centrov morajo namreč poznati metode in tehnike, ki jim bodo omogočile, da bodo ostali konkurenčni na trgu.

Preberite več ...

Vaje iz oblikovanja in trženja velneških proizvodov

Vaje iz oblikovanja in trženja velneških proizvodov so nadgradnja knjige Oblikovanje in trženje velneških proizvodov. Tu študente peljemo skozi vsebino posameznih poglavij, da na podlagi študij primerov in izdelanih vaj dodatno utrdijo znanje in pridobijo kompetence za oblikovanje in trženje velneških proizvodov. Učbenik poleg vaj vsebuje tudi ključne pojme velneških proizvodov, inovacij, trženja in projektnega menedžmenta, vprašanja za ponavljanje in utrjevanje znanja ter primere izbirnih vprašanj za preverjanje znanja.

Preberite več ...

Tourism in Europe: Slovenia in the embrace of pristine nature

Upravljanje in poslovanje velneških centrov

Učbenik Upravljanje in poslovanje velneških centrov obravnava pristope in tehnike upravljanje in vodenja velneških centrov. V knjigi so predstavljeni pojmi, ki so povezani z vodenjem in upravljanjem ter človeškimi viri. Trenutni in bodoči vodje velneških centrov morajo namreč poznati metode in tehnike, ki jim bodo omogočili, da bodo ostali konkurenčni na trgu in da bodo na ustrezen način vodili velneški center.

Preberite več ...

Vaje iz upravljanja in poslovanja velneških centrov

Vaje iz upravljanja in poslovanja velneških centrov so nadgradnja knjige Upravljanje in poslovanje velneških centrov. Tu študente peljemo skozi vsebino posameznih poglavij, da na podlagi študij primerov in izdelanih vaj dodatno utrdijo znanje in pridobijo kompetence za vodenje in upravljanje velneških centrov. Učbenik poleg vaj vsebuje tudi nabor ključnih pojmov upravljanja in poslovanja, vprašanja za ponavljanje in utrjevanje znanja ter primere izbirnih vprašanj za preverjanje znanja.

Preberite več ...

Prostodostopno: S skrbjo za sodelavce do boljših rezultatov podjetja

Prelistaj knjigo.

Knjiga z naslovom S skrbjo za sodelavce do boljših rezultatov podjetja je oblikovana tako, da bralcu z izbranimi temami pomaga prepoznati, preprečevati in reševati izzive, s katerimi se v skrbi za svoje zaposlene danes srečujejo delodajalci. Prav tako pa koristne informacije in uporabne nasvete za reševanje svojih težav v njej dobijo tudi zaposleni. Podrobno obravnavamo izgorelost, depresijo, stres, mobing in zdravstveni absentizem. Prikazani so tudi nekateri pristopi, ki pripomorejo k boljšemu telesnemu počutju, čustveni stabilnosti, večji delovni uspešnosti, boljšim medsebojnim odnosom, veselju do dela, samozaupanju, lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, večji pripadnosti podjetju idr. To so čuječnost, čustvena inteligenca, osebni karierni načrt in družbena odgovornost do zaposlenih.

Preberite več ...

Tourism in Europe: Outdoor Activities in Slovenia and Other Balkan Countries

Prostodostopno: Igre na srečo

Prelistaj knjigo. 

V knjigi je celovito obdelana tematika iger na srečo in igralništva z njenimi značilnostmi ter posebnostmi. Pri pojavu iger na srečo gre za to, da mora biti ustrezno regulirano, pri čemer avtorji pojasnijo tudi vse deviantnosti in tudi koristi na mikro in makro gospodarskem področju. Monografija pokrije skoraj vsa aktualna področja, ki so med raziskovalci iger na srečo v zadnjem obdobju v ospredju: antropološki vidik, družbeni in ekonomski odnos do iger ter posledice, definicija iger, teorije o igrah, sociologija in psihologija iger, zgodovinski pregled in igralniški trendi, vse oblike iger na srečo z najnovejšimi trendi, zakonodajni, pravni obdavčitveni vidiki z omejitvijo iger in pojavom nelegalnega igralništva, zasvojenost z igrami na srečo in kriminaliteto ipd.

Preberite več ...

Prostodostopno: Open Innovation Curriculum

This document contains a manual for course creators and teachers on how to design a course syllabus, learning objectives, topics, target groups, grading rules, and learning content for open innovation.

Freely available at: Open Innovation Curriculum

Preberite več ...