Založba Perfectus

V okviru naše Založbe Perfectus ponujamo knjige, ki so v prodaji in prostodostopno literaturo, ki je bila financirana iz ARRS ali drugih EU projektov.

Za nakup knjig in učbenikov vas vabimo v našo spletno trgovino Perfectus, kjer vas čaka pestra ponudba knjižnega gradiva. Od učbenikov, vaj in priročnikov do poezije in leposlovja za odrasle in mladino. 

V kolikor se tudi pri vas kaže potreba po izdaji knjige nas kontaktirajte in skupaj bomo našli rešitev za vaše izzive.

Veselimo se vašega obiska!

Vaje iz trženja storitev

Za naročilo gradiva obiščite našo spletno trgovino Perfectus.

 

Preberite več ...

Vzpon in zaton slovenskega čezmejnega igralništva (2020)

 

Pričujoča knjiga je strnjen prikaz dogajanja na slovenskih tleh v panogi igralništva v obdobju od leta 1985 dalje, s poudarkom od 2004 do leta 2019, saj imamo za to obdobje najbolj natančne podatke o poslovanju slovenskih podjetij. Avtorji bralcu najprej predstavijo metodologijo zbiranja in obdelave podatkov ter teoretično ozadje, saj je le-to pomembno za pravilno razumevanje predstavljenih podatkov in izsledkov. V nadaljevanju je predstavljen zgodovinski razvoj igralništva na ozemlju Slovenije. To ni tako novo, kot bi si sprva mislili. Prvi zametki segajo že v čas, ko se v Evropi pojavijo prve igralnice. Kasnejši razvoj prinese legalizacija igralnic za tuje turiste v letu 1993. Pravi razcvet pa doživimo po osamosvojitvi. A žal dejavnost in s tem tudi država ne izkoristita celotnega potenciala.

Preberite več ...

Tourism in Europe: Outdoor Activities in Slovenia and Other Balkan Countries

Igre na srečo od pradavnine do današnjih dni (2020)

 

V knjigi je celovito obdelana tematika iger na srečo in igralništva z njenimi značilnostmi ter posebnostmi. Pri pojavu iger na srečo gre za to, da mora biti ustrezno regulirano, pri čemer avtorji pojasnijo tudi vse deviantnosti in tudi koristi na mikro in makro gospodarskem področju. Monografija pokrije skoraj vsa aktualna področja, ki so med raziskovalci iger na srečo v zadnjem obdobju v ospredju: antropološki vidik, družbeni in ekonomski odnos do iger ter posledice, definicija iger, teorije o igrah, sociologija in psihologija iger, zgodovinski pregled in igralniški trendi, vse oblike iger na srečo z najnovejšimi trendi, zakonodajni, pravni obdavčitveni vidiki z omejitvijo iger in pojavom nelegalnega igralništva, zasvojenost z igrami na srečo in kriminaliteto ipd.

Preberite več ...

Tourism in Europe: Outdoor Activities in Slovenia and Other Balkan Countries

Igre na srečo od pradavnine do današnjih dni (2023)

V knjigi je celovito obdelana tematika iger na srečo in igralništva z njenimi značilnostmi ter posebnostmi. Pri pojavu iger na srečo gre za to, da mora biti ustrezno regulirano, pri čemer avtorji pojasnijo tudi vse deviantnosti in tudi koristi na mikro in makro gospodarskem področju. Monografija pokrije skoraj vsa aktualna področja, ki so med raziskovalci iger na srečo v zadnjem obdobju v ospredju: antropološki vidik, družbeni in ekonomski odnos do iger ter posledice, definicija iger, teorije o igrah, sociologija in psihologija iger, zgodovinski pregled in igralniški trendi, vse oblike iger na srečo z najnovejšimi trendi, zakonodajni, pravni obdavčitveni vidiki z omejitvijo iger in pojavom nelegalnega igralništva, zasvojenost z igrami na srečo in kriminaliteto ipd.

Preberite več ...

Upravljanje s poslovnimi procesi v logistiki

Za naročilo gradiva obiščite našo spletno trgovino Perfectus.

.

Preberite več ...

Vaje iz upravljanja s poslovnimi procesi v logistiki

Za naročilo gradiva obiščite našo spletno trgovino Perfectus.

 

Preberite več ...

Menedžment v transportu

Za naročilo gradiva obiščite našo spletno trgovino Perfectus.

 

Preberite več ...

Trženje storitev

Učbenik Trženje storitev obravnava pristope in tehnike trženja. V knjigi so predstavljeni pojmi povezanih s trženjem. Trenutni in bodoči vodje v turizmu morajo namreč poznati metode in tehnike, ki jim bodo omogočile, da bodo ostali konkurenčni na trgu.

Preberite več ...

Vaje iz menedžmenta v transportu

Za naročilo gradiva obiščite našo spletno trgovino Perfectus.

Vaje iz projektnega menedžmenta v transportu so nadgradnja knjige Menedžment v transportu. Tu študente peljemo skozi vsebino posameznih poglavij, da na podlagi študij primerov in izdelanih vaj dodatno utrdijo znanje in pridobijo kompetence iz področja menedžmenta.. Učbenik poleg vaj vsebuje tudi navedbo ključnih pojmov projektnega menedžmenta, vprašanja za ponavljanje in utrjevanje znanja in primere izbirnih vprašanj za preverjanje znanja.

Preberite več ...

Sustainable accessible tourism

Trajnostno naravnani dostopni turizem je publikacija, ki na enem mestu ponuja  odgovore, ki jih uporabniki pogosto iščemo, ko želimo podrobneje razumeti pojme, kot so trajnostni turizem ali turizem za vse oziroma dostopni turizem. 

Preberite več ...

tourism-in-europe-slovenias-adriatic-coast

Projektni menedžment

Za naročilo knjige obiščite našo spletno trgovino Perfectus.

Knjiga obravnava projektno vodenje in možnosti uspešnega vodenja podjetja s projektnim pristopom. Projektni management se osredotoča na inovativno tehnologijo upravljanja sodobnega podjetniškega menedžmenta. Zaradi hitro spreminjajočega se okolja se morajo podjetja hitro odzivati na spremembe v okolju. Projektni pristop jim tako omogoča, da so pri tem čim bolj hitra in učinkovita. Vodenje projektov kot nehierarhičen, participativni sistem vodenja ciljnega upravljanja ustvarjalnih potencialov projektne organizacije je model uspešnega upravljanja razvoja konkurenčnosti podjetja v nedavnem turbulentnem okolju.

Preberite več ...

Vaje iz projektnega menedžmenta

Za naročilo gradiva obiščite našo spletno trgovino Perfectus.

Vaje iz projektnega menedžmenta so nadgradnja knjige Projektni menedžment. Tu študente peljemo skozi vsebino posameznih poglavij, da na podlagi študij primerov in izdelanih vaj dodatno utrdijo znanje in pridobijo kompetence za izvajanje projektov. Učbenik poleg vaj vsebuje tudi navedbo ključnih pojmov projektnega menedžmenta, vprašanja za ponavljanje in utrjevanje znanja in primere izbirnih vprašanj za preverjanje znanja.

Preberite več ...

Kaj sploh hočem od življenja?

Za prednaročilo obiščite našo spletno trgovino Perfectusin si zagotovite svoj izvod med prvimi v Sloveniji.

Ko smo otroci se vedno poigravamo z mislijo, kaj vse bi želeli postati v živjenju. Z leti pa je teh sanjarjen bitveno manj, dokler v nekem obdobju življenja popolnoma ne zamrejo. To ne valja za vse. Vsaj pri večini ljudi. Eni že zelo mladi vedo, kaj bi radi postali, drugi tega nimajo v sebi. Vsem pa je skupno, da se rodimo, rastemo in se z leti oblikujemov edinstveno osebnost.

Preberite več ...