Trzne raziskave

Individualni coaching je učinkovita metoda za spodbujanje odličnosti pri menedžerjih, vodjih in ostalih zaposlenih, ki vpliva na sistematični razvoj ciljnih kompetenc in potencialov posameznega »coacheeja – udeleženca coachinga«. Glavni cilj coaching procesa je zmanjševati ovire do ciljev in tako zagotoviti kar se da veliko uspešnost posameznika, torej mu pomagati, da v polnosti uporabi svoje potenciale. Coaching je interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo posameznikom in podjetjem, organizacijam in ustanovam k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov in ciljev organizacije ter posameznika. Coach v pogovoru s klientom uporablja posebej izbrana vprašanja. Ta vprašanja spodbujajo razmišljanje, iskanje notranjih virov, še neodkritih možnosti in strategij. Coach večinoma ne predlaga neposrednih rešitev, ampak klientu podaja sugestije. Coaching temelji največkrat na spodbujanju miselnih procesov klienta, s katerimi pride sam do rešitev, do katerih bi sicer prišel veliko težje ali pa morda celo ne. Naši coachi so preizkušeni praktiki, ki združujejo izkušnje vodenja podjetij, svetovalne in predavateljske prakse ter interdisciplinarna strokovna znanja in pristope.

Naš poslovni pristop tako združuje različne teoretične koncepte; iz njih izberemo najboljše prakse, uporabne za naše kliente. Koncepti in programi, ki predstavljajo osnovo za naše delo, so najmanj naslednji:

  • Transnational Management Associates – TMA World
  • Integrativna relacijska-transakcijska analiza
  • Dale Carnegie Training andragoški principi dela
  • De Bonovi principi razvoja kreativnosti in inovativnosti
  • Nevrolingvistično programiranje (NLP)
  • Vitko upravljanje (Lean Management)
  • Organizacijski razvoj (Organizational development)
  • Agilne metodologije (Agile development)
  • Generiranje in inoviranje poslovnih modelov (Business Model Generation/Innovation)

Posebnost 3.0 - Coachinga je tudi v tem, da poleg osebnih srečanj ponuja tudi virtualna srečanja in v individualno delo vključuje tudi pametne tehnologije ter sodobne učne pristope.

V kolikor se tudi pri vas kaže potreba po organizaciji vaši organizaciji pisanega na kožo coachinga (3.0 - Coachingnas kontaktirajte.

3.0 - Coaching lahko naročite v naši spletni trgovini Perfectus ali si rezervirate termin v našem rezervacijskem sistemu Perfectus.