Vse prevečkrat se dogaja, da je odnos med akademsko in praktično sfero zaznamovan z obojestranskim nerazumevanjem, včasih pa tudi z dvomom in prezirom – kar ni dobra osnova za dobro in učinkovito izmenjavo znanj in izkušenj.

Sami poizkušamo biti povezovalec, saj ima naša ekipa izkušnje tako s projekti, raziskavami, kot tudi več desetletno prakso v gospodarstvu. V kolikor raziskave dopuščajo, poizkušamo svoje ugotovitve deliti tudi v znanstveni sferi. To pa je možno le, če so izvedene raziskave del neke širše raziskave in ne obravnavajo študije primera organizacije, ki želi ostati anonimna.

Raziskovalce, ki imate ideje za temeljne in aplikativne projekte pozivamo, da nas kontaktirajo, da skupaj najdemo možnost za izvedbo vaših raziskav in objavo izsledkov v revijah z visokim impakt faktorjem.