Založba Perfectus izvaja založniško dejavnost v skladu z določili veljavnega Pravilnika o založniški dejavnosti Perfectus. Objavlja znanstvena in strokovna dela, zbornike in učna gradiva, ki jih pripravljajo raziskovalci, visokošolski učitelji in študentje. Naše poslanstvo je, da omogočamo izdajo knjig tudi tistim, ki sicer nimajo ustreznega znanja, in jim knjige ne samo izdamo ampak jim tudi svetujemo skozi celotni proces, od zamisli, do priprave in izdaje ter svetujemo pri prijavi na razpise ARRS.

V okviru poslanstva o izmenjavi spoznanega v znanosti, umetnosti in izobraževanju izdajamo del knjig, ki niso tržno naravnane, po sistemu prostega dostopa (Open Access) in s tem potrjujemo velik korak naprej k dostopnosti, deljenju znanja in novih ugotovitev. Pri objavi znanstvenih del uredništvo založbe sledi standardu priprave, ki se zahteva za vključitev del v Book Citation Index (Web of Science).

Založba letno izda približno 10 knjig.

 

V okviru založbe izdajamo:

Naše poslanstvo je tudi, da raziskovalcem in mentorirancem pomagamo pri izdaji njihovih dognanj in na ta način pripomoremo, da so ta dognanja dostopna širši strokovni in laični javnosti. Zato v kolikor se tudi pri vas kaže potreba po izdaji knjige nas kontaktirajte in skupaj bomo našli rešitev za vaše izzive.

Za nakup storitve vabljeni v našo spletno trgovino Perfectus.