Andrej Raspor - ustanovitelj podjetja

Prof. dr. ANDREJ RASPOR je po osnovni izobrazbi strojni tehnik. Po univerzitetnem študiju organizacije dela na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju v okviru Univerze v Mariboru je nadaljeval podiplomski študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in doktoriral leta 2010 z doktorsko disertacijo Vpliv razdeljevanja napitnin na motivacijo zaposlenih: primerjava med gostinstvom in igralništvom.

Pri svojem delu združuje poslovno in akademsko delo. Predava in svetuje na področju obvladovanja časa in stroškov, kakovosti storitev ter razvoja kadrov. Ima več kot petintrideset let delovnih izkušenj, od tega več kot sedemnajst let na različnih vodilnih mestih, in sicer kot vodja splošnih poslov, direktor razvoja kadrov, direktor za strateške projekte in vodja komisije za nadzor stroškov.

Naše poslanstvo:

Prenašati znanja in dobre prakse na posameznike in podjetja.

 

Naša vizija:

Podjetjem in posameznikom pomagati, da bodo pristopili k procesu stalnih izboljšav ter jih pri tem stalno podpirati in jim svetovati.

  • Smo mlado inovativno podjetje, ki skupaj s partnerji ponuja edinstvene storitve
  • specializirani smo za organizacijo in kadre
  • naši sodelavci so vsi izkušeni strokovnjaki svojega področja z več kot dvajsetletnimi izkušnjami
  • ponujamo celovite storitve, izobraževanja in svetovanja
  • poznamo lokalno in globalno poslovno kulturo
  • skupaj s partnersko mrežo  ponujamo edinstveno storitev
  • trdno verjamemo v svoje poslanstvo.

S svojimi produkti sledimo razvoju industrijske revolucije. Začetki le-te sovpadajo z vzpostavitvijo modernega šolskega sistema, zato Akademija 1.0.

Sledila je faza elektrifikacije, ki jo ponazarjajo tečaji Intenzivni praktikum 2.0.

Obdobje sistemske in kibernetske dobe je prineslo Coaching 3.0. Faza, v kateri ljudje in stroji vedno bolj komunicirajo med seboj, potrebuje popolnoma nove učne pristope AI. Prav te ponuja Poslovni fitness in velnes 4.0.

5.0. – Singularnost je zadnja od stopenj naših produktov. Gre za korak naprej v povezovanju poslovnih procesov in kreiranju prihodnosti.

Ker pa je vsako podjetje v različni stopnji razvojnega ciklusa in ker imajo zaposleni različna predznanja, ponujamo celovit nabor različnih možnosti za pridobivanje temeljnih, generičnih in delovnospecifičnih kompetenc posameznikov.

Tim interdisciplinarnih strokovnjakov vam s kombinacijo predavanj in orodij za samoanalizo nudi učinkovito podporo. Vsak udeleženec tako na delovno mesto prinese konkreten akcijski načrt, ki je ključen za odpravo odstopanj skozi vsakodnevno delo.

Poleg tega nudimo še:

Poslovne preobrate (prenova poslovnih procesov)

Raziskovanje (znotraj organizacije in v panogi)

Pridobivanje sredstev (svetujemo vam pri pridobivanju sredstev)

Založništvo (za potrebe Perfectus, panoge ali konkretnega podjetja)