Rent-a-Consultant

Delovno ime za tečaje Perfectusa je 2.0 - Intenzivni praktikum. Z imenom želimo poudariti pomen učnih pristopov, ki jih uvajamo na naših srečanjih. Srečanja niso zasnovana kot klasično predavanje, na katerem slušatelji zgolj pasivno poslušajo. Gre za interaktivno delo, kjer se obravnavajo ozke strokovne vsebine, hkrati pa se specifike povezuje z drugimi področji. Praviloma so za slušatelje zanimivi tečaji Poslovnega fitnesa in velnesa 4.0, na katerih spoznajo, katere so njihove šibke točke in kje možnosti za izboljšave. Intenzivni praktikumi so zato živa, razvijajoča se izobraževanja, ki jih stalno dopolnjujemo z novimi vsebinami.

V kolikor se tudi pri vas kaže potreba po organizaciji tečajev (2.0 - Intenzivni praktikumnas kontaktirajte in skupaj bomo našli rešitev za vaše izzive.

Več o naših izobraževanjih 2.0 - Intenzivni praktikum si poglejte v naši spletni trgovini Perfectus.