Avdio in videoprodukcija

Pridobivanje sredstev je ena od temeljnih aktivnosti vsake organizacije in ena od nalog, ki – ne glede na to, koliko zagotovljenih sredstev organizacija že ima, – nikoli ni končana. Organizacija namreč za svojo rast vedno potrebuje sveža sredstva. In ena od možnosti je tudi priprava projekta in uspešna prijava na razpis, kjer lahko ta sredstva pridobi. Svetujemo vam tudi pri pridobivanju sredstev iz različnih skladov. Nudimo tudi podporo pri oblikovanju partnerske mreže in vodenju projekta.

Skupaj z našimi projektnimi strokovnjaki vam pomagamo pri vseh fazah projektne prijave (od razvoja ideje do napisanega projekta) ali le pri posameznih segmentih (določitev kazalnikov, splošnih ciljev, komunikacijske strategije …), ki so potrebni za uspešno in učinkovito prijavo projektov. Ker pa se delo s samo prijavo ne konča, smo vam na voljo tudi za pomoč pri samem vodenju projekta (finančno in ali vsebinsko) ter pri pripravi poročil.

Zakaj bi se odločili za nas?

INTERDISCIPLINARNOST IZKUŠNJE: Naša ekipa strokovnjakov združuje različna znanja (družboslovnih in naravoslovnih ved) in ima bogate praktične izkušnje s področja prijav in vodenja projektov (podjetniški, raziskovalni), zaradi česar smo pri svetovanju in prijavah na razpise dokazano uspešni.

PRIHRANEK ČASA IN DENARJA: V kolikor imate idelano projektno idejo, ne veste pa, kje bi lahko dobili sredstva za njeno realizacijo, smo pravi naslov. Zato ne izgubljajte svojega dragocenega časa s prijavljanjem na razpise. Mi poskrbimo za finalizacijo dokumentacije in oddajo vloge in kasneje za poročanje organom o nastalih stroških.

CELOSTNA OBRAVNAVA: Vaš projekt lahko v celoti prevzamemo. V kolikor še nimate v celoti izdelane ideje vam jo pomagamo oblikovati, tako da vam bo nov produkt ali storitev prinašala nove tržne možnosti. Za vaš denarni tok sredstev poskrbimo v celoti – od oddaje vloge do poročanja organom. Vse je zajeto v prvi ponudbi. Brez skritih stroškov. Del stroškov je fiksnih. Preostali del pa je variabilen glede na uspešnost pridobljenega in izpeljanega projekta.

Nudimo tri pakete storitev:

Več o naši storitvah si poglejte v naši spletni trgovini Perfectus.