VSE ŽIVLJENSKO UČENJE
Delo vliva olje v svetilko življenja, razmišljanje/vseživljenjsko učenje vžiga njen plamen. (John Bellers)

Steber naših izobraževalnih storitev predstavljajo delavnice, ki v poslovne procese vpeljujejo metode in tehnike, ki temeljijo na povezanosti, interdisciplinarnosti ter celostnem pristopu vseživljenjskega učenja in umetne inteligence.
več...
POSLOVNI PREOBRATI
Če se neuspešno pripravljate, se pripravljate na neuspeh. (Benjamin Franklin)

Izvajamo prenovo poslovnih procesov in optimizacij. Stalno izboljševanje poslovnih procesov, ki ima za posledico izboljšanje kakovosti, skrajševanja proizvodnega cikla, zmanjševanje stroškov in drugih pozitivnih učinkov.
več...
RAZISKOVANJE
Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti! (A. M. Slomšek)

Raziskovalna in razvojna dejavnost obsegata temeljno in aplikativno raziskovanje ter predkonkurenčne raziskave, industrijske raziskave in prenos znanja. V slovenskem in mednarodnem okolju izvajamo raziskave, ki so lahko profitno naravnave, saj z njimi naročniki želijo izvedeti, kakšna je njihova pozicija na trgu.
več...
PRIDOBIVANJE SREDSTEV
Skrivnost je zelo preprosta: kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.

Pridobivanje sredstev je ena od temeljnih aktivnosti vsake organizacije in ena od nalog, ki – ne glede na to, koliko zagotovljenih sredstev organizacija že ima, – nikoli ni končana. Organizacija namreč za svojo rast vedno potrebuje sveža sredstva.
več...
ZALOŽNIŠTVO
Izobraževanje je postavljanje mostov. (Ralph Ellison)

V okviru svoje blagovne znamke "Založba Perfectus" izvajamo založniško dejavnost v skladu z določili veljavnega pravilnika o založniški dejavnosti Perfectus. Objavljamo znanstvena in strokovna dela, zbornike in učna gradiva, ki jih pripravljajo raziskovalci, visokošolski učitelji in študentje.
več...
 
 
 

Naše publikacije

Revije Perfectus PRO

 

Revije Perfectus AC

 

Založba Perfectus

 

Novo v ponudbi