V tem gradivu smo pripravili pregled uporabnih teorij, ki nam lahko pomagajo pri odločitvi, kako naj organizacija pristopi k oblikovanju poslovne strategije (poslanstvo, vizija, strateški cilji). Vsako podjetje si lahko samo izbere teorijo, po kateri se bo ravnalo. Pomembno pa je, da se po njej ravna dosledno. V delu predstavljamo tudi projektiranje organizacije z opredelitvijo poslovnih funkcij, ki so ključne za kasnejše postavitve organizacije in izvajanje nalog na mikronivoju.

Podajamo tudi pregled strategij projektiranja in metod za projektiranje modelov organiziranosti podjetja, ki se uporabljajo tako pri postavitvi organizacijskih struktur kot tudi pri reorganizaciji. Knjigo zaključujemo s poglavjem o preobratu podjetja v krizi, skupaj s simptomi krize, ki služijo kot opomnik.

Za nakup knjige skočite v našo spletno trgovino.

Poleg učbenika so na voljo tudi Vaje iz strateškega planiranja.