Uspešnost podjetja se med drugim ocenjuje tudi po številu novih proizvodov in storitvah, ki jih postavi na trg. Proces pridobivanja le-teh pa poteka na več različnih področjih. Del tega procesa so poleg raziskovalno-znanstvenega tudi inovacijski procesi, ki se odvijajo med zaposlenimi – neposrednimi proizvajalci. V knjigi predstavljamo problematiko inovacij in iščemo rešitve s poudarkom na inovacijah v turizmu in gostinstvu, ki ne zajema zgolj ene gospodarske panoge, ampak tudi vse tiste gospodarske dejavnosti, ki služijo turizmu kot eni od najbolj razširjenih dejavnosti sodobne družbe.

Za nakup knjige obiščite našo spletno trgovino.