Naša stalnica je raziskovanje. Tako združujemo teoretična in praktična spoznanja, ki nas nadgrajujejo in plemenitijo.

Razvijamo tiste znanstvene discipline, na katerih temeljijo programi izobraževanja in svetovanja.

Izvedene raziskave:

 • Obvladovanje časa (2011 - )
 • Vrednotenje dela v slovenskih podjetjih (2018)
 • Absentizem v slovenskih podjetjih (2019)
 • Poslovanje slovenskih podjetij 2018
 • Zadovoljstvo zaposlenih v slovenskih podjetjih 2019
 • Urejenost kadrovskih služb v slovesnih podjetjih 2016 in 2017
 • Prostočasne dejavnosti v slovenskih domovih za starejše 2017
 • Posredovanje dela delavcev 2006-2011
 • Deficitarnost zaposlenih v slovenskem gostinstvu in turizmu (2006 - )
 • Poslovanje družb, ki prirejali igre na srečo (2019-2022)
 • Sistemi nagrajevanja v slovenskih podjetjih (2010)
 • Napitnina v storitveni dejavnosti (1994-)

Več o raziskavah si lahko ogledate na:

Poleg raziskovanja so naši raziskovalci vpeti v mentoriranje dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih študentov. Prav tako so mentoriranci starup podjetjem. Sledijo povezovanju teorije s prakso in obratno.