Zaposleni so zaradi spremenjenih razmer, ki so jih v poslovno okolje prinesli gospodarska kriza, pandemija COVID-19 in napete mednarodne razmere, preveč vpeti v dnevne obveznosti in velikokrat nimajo dovolj časa, da bi se ukvarjali z izboljšavami, spremembami pristopov, testiranjem novih stvari, s strateškimi stvarmi.

Možna pristopa sta dva, samoizobraževanje ali organizirano interno izobraževanje. Ko je posameznik dovolj notranje motiviran se bo odločal za samoizobraževanje. Naša naloga je le, da ga ustrezno usmerjamo in spodbujamo, da bo ohranil motivacijo. V kolikor tega ni pa je smiselno organizirati organizirana izobraževanja. V takih primerih je rešitev dobro organizirano interno izobraževanje. V dobro vodenem timu, se skupaj z izvajalcem izobraževanja razvije zelo dobra diskusija, izmenjajo se lahko dobre prakse posameznikov, pripravijo akcijski plani.