Steber naših izobraževalnih storitev predstavljajo delavnice, ki v poslovne procese vpeljujejo metode in tehnike, ki temeljijo na povezanosti, interdisciplinarnosti ter celostnem pristopu vseživljenjskega učenja in umetne inteligence.

Z zaznavanjem trendov industrije 5.0 in umetne inteligence ter vpeljavo novih metod odgovarjajo na izzive uvajanja razvojnih sprememb v organizacijsko okolje.

Poleg tega nudimo še:

Poslovne preobrate (prenova poslovnih procesov)

Raziskovanje (znotraj organizacije in v panogi)

Pridobivanje sredstev (svetujemo vam pri pridobivanju sredstev)

Založništvo (za potrebe Perfectus, panoge ali konkretnega podjetja)