Za naročilo knjige obiščite našo spletno trgovino Perfectus.

Knjiga obravnava projektno vodenje in možnosti uspešnega vodenja podjetja s projektnim pristopom. Projektni management se osredotoča na inovativno tehnologijo upravljanja sodobnega podjetniškega menedžmenta. Zaradi hitro spreminjajočega se okolja se morajo podjetja hitro odzivati na spremembe v okolju. Projektni pristop jim tako omogoča, da so pri tem čim bolj hitra in učinkovita. Vodenje projektov kot nehierarhičen, participativni sistem vodenja ciljnega upravljanja ustvarjalnih potencialov projektne organizacije je model uspešnega upravljanja razvoja konkurenčnosti podjetja v nedavnem turbulentnem okolju.

Knjiga je zasnovana tako, da služi kot pripomoček raziskovalcem in študentom študijskega programa projektnega menedžmenta. Prav tako je lahko v pomoč tudi projektnemu timu pri izvajanju projektov.