Založba Perfectus

V okviru naše Založbe Perfectus ponujamo knjige, ki so v prodaji in prostodostopno literaturo, ki je bila financirana iz ARRS ali drugih EU projektov.

Za nakup knjig in učbenikov vas vabimo v našo spletno trgovino Perfectus, kjer vas čaka pestra ponudba knjižnega gradiva. Od učbenikov, vaj in priročnikov do poezije in leposlovja za odrasle in mladino. 

V kolikor se tudi pri vas kaže potreba po izdaji knjige nas kontaktirajte in skupaj bomo našli rešitev za vaše izzive.

Veselimo se vašega obiska!

V knjigi je celovito obdelana tematika iger na srečo in igralništva z njenimi značilnostmi ter posebnostmi. Pri pojavu iger na srečo gre za to, da mora biti ustrezno regulirano, pri čemer avtorji pojasnijo tudi vse deviantnosti in tudi koristi na mikro in makro gospodarskem področju. Monografija pokrije skoraj vsa aktualna področja, ki so med raziskovalci iger na srečo v zadnjem obdobju v ospredju: antropološki vidik, družbeni in ekonomski odnos do iger ter posledice, definicija iger, teorije o igrah, sociologija in psihologija iger, zgodovinski pregled in igralniški trendi, vse oblike iger na srečo z najnovejšimi trendi, zakonodajni, pravni obdavčitveni vidiki z omejitvijo iger in pojavom nelegalnega igralništva, zasvojenost z igrami na srečo in kriminaliteto ipd.

V sklepnem delu pa so predstavljene morebitne možnosti bodočega razvoja in napoved širjenja ponudbe in prihodkov, kjer je vključen tudi vidik razvoja po pandemiji COVID-19. Med glavnimi zaključki v knjigi najdemo ugotovitev, da je potreben nek širši družbeni premislek, kako urediti igralniško industrijo, da le-ta ne bo povzročala škode na ljudeh in v sami ekonomiji.

Pričujoča monografija je celovit prikaz razvoja in vrednotenja igralništva. Tehnično je monografija razdeljena na osem poglavij, ki prestavljajo temeljne komponente kompleksnosti odnosa do igralništva kot zgodovinskega družbenega fenomena. V sklepnem poglavju se avtorji usmerijo v trajnostni pogled igralništva, kot zgodovinsko prisotne ekonomske veje, ki je v letu 2020 pod istim udarom kot večina drugih ekonomskih dejavnosti zaradi pojava COVID 19, ter se sooča s poskusom redefinicije ekonomskih prioritet posameznikov, v luči trenutne zdravstvene situacije, kot tudi v širšem smislu. Monografija obravnava igralništvo kot enakovredno gospodarsko panogo, z jasnim zavedanjem neželenih družbenih posledic, katere poskuša vključevati v model trajnosti, vendar vztraja pri dejstvu, da je igralništvo enakovreden generator BDP kot ostale ekonomske panoge.  

Knjiga je nastala tako za potrebe akedemske kot tudi poslovne sfere. Delodajalcem je lahko vodilo in kot pripomoček pri vzpostavljanju nove ponudbe. Študentom pa lahko knjiga služi kot uporabno gradivo pri študiju. V monografiji poleg teoretičnega dela najdemo tudi bogat nabor primerov dobrih praks.