Založba Perfectus

V okviru naše Založbe Perfectus ponujamo knjige, ki so v prodaji in prostodostopno literaturo, ki je bila financirana iz ARRS ali drugih EU projektov.

Za nakup knjig in učbenikov vas vabimo v našo spletno trgovino Perfectus, kjer vas čaka pestra ponudba knjižnega gradiva. Od učbenikov, vaj in priročnikov do poezije in leposlovja za odrasle in mladino. 

V kolikor se tudi pri vas kaže potreba po izdaji knjige nas kontaktirajte in skupaj bomo našli rešitev za vaše izzive.

Veselimo se vašega obiska!

 

Pričujoča knjiga je strnjen prikaz dogajanja na slovenskih tleh v panogi igralništva v obdobju od leta 1985 dalje, s poudarkom od 2004 do leta 2019, saj imamo za to obdobje najbolj natančne podatke o poslovanju slovenskih podjetij. Avtorji bralcu najprej predstavijo metodologijo zbiranja in obdelave podatkov ter teoretično ozadje, saj je le-to pomembno za pravilno razumevanje predstavljenih podatkov in izsledkov. V nadaljevanju je predstavljen zgodovinski razvoj igralništva na ozemlju Slovenije. To ni tako novo, kot bi si sprva mislili. Prvi zametki segajo že v čas, ko se v Evropi pojavijo prve igralnice. Kasnejši razvoj prinese legalizacija igralnic za tuje turiste v letu 1993. Pravi razcvet pa doživimo po osamosvojitvi. A žal dejavnost in s tem tudi država ne izkoristita celotnega potenciala.

Sledi predstavitev razsikave o prisotnoti igranja in zasvojenosti z igrami na srečo. Zaključek knjige je namenjen analizi podatkov in napovedim. Iz zbranih statističnih podatkov smo simulirali, v katero smer se bo razvijalo slovensko igralništvo do leta 2030. Vse zato, da bi lahko podali shemo urejenosti bodočega slovenskega igralništva. Bistvenega pomena sta natančna opredelitev igralniške poslovne politike in etike ter določitev socialnih stroškov igralniškega turizma v Sloveniji. Poleg ustreznega strateškega in trženjskega načrtovanja je ključnega pomena tudi določitev nosilne zmogljivosti destinacije (ekonomske, socio-kulturne, ekološke, moralne in psihološke) z vidika igralniškega turizma.
V zaključnem delu smo knjigo dopolnili z razmišljanjem in priporočili, kam naj se igralništvo usmeri vsled COVID-19 krize.

Knjiga je nastala tako za potrebe akademske kot tudi poslovne sfere. Upravljalcem je lahko vodilo in kot pripomoček pri nadaljnjem razvoju igralništva. Študenti bodo lahko v knjigi našli podatke za lastne študije. Nadzorniki pa so dobili strnjen pregled. Tako bo lahko ta knjiga pripomoček pri pripravi bodočih strategij za igre na srečo.