S prijavo na »Vavčer za digitalni marketing RVAV 8 – 2022« smo realizirali tri cilje:

  1. Izdelava nove strani dr. Andrej Raspor s.p. (https://www.andrejraspor.com) za korporativno predstavitev poslovanja družbe v slovenskem jeziku. Na ta način želimo povečati prepoznavnost in razširiti krog poslovnih partnerjev.
  2. Postavitev nove spletne trgovine (https://www.perfectus.si) za potrebe prodaje izdelkov in storitev dr. Andrej Raspor s.p. in partnerjev.
  3. Postavitev nove rezervacijske platforme (booking), za potrebe rezervacij storitev, ki jih ponujajo dr. Andrej Raspor s.p. in partnerji.

Vrednost celotnih stroškov projekta je znašala 13.234,00 EUR, od tega je bil s strani »Evropskega sklada za regionalni razvoj« odobren znesek pomoči v višini 6.500,00 EUR. Iz česar izhaja, da je bila vrednost lastnih sredstev dr. Andrej Raspor s.p. 6,743,00 EUR.

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu s strani Republike Slovenije - Slovenski podjetniški sklad v okviru Vavčerja za digitalni marketing RVAV 8 – 2022«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si