S prijavo na »VAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc«, smo zagotovili ustrezna znanja za ključna področja digitalizacije.

Predvidena vrednost celotnih stroškov projekta znaša 1.222,00 EUR, od tega je bil s strani »Evropskega sklada za regionalni razvoj« odobren znesek pomoči v višini 600,00 EUR. Iz česar izhaja, da je predvidena vrednost lastnih virov CEATM d.o.o 622,00 EUR.

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu s strani Republike Slovenije - Slovenski podjetniški sklad v okviru Vavčer za dvig digitalnih kompetenc VAV 7 – 2020«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si