Založba Perfectus

V okviru naše Založbe Perfectus ponujamo knjige, ki so v prodaji in prostodostopno literaturo, ki je bila financirana iz ARRS ali drugih EU projektov.

Za nakup knjig in učbenikov vas vabimo v našo spletno trgovino Perfectus, kjer vas čaka pestra ponudba knjižnega gradiva. Od učbenikov, vaj in priročnikov do poezije in leposlovja za odrasle in mladino. 

V kolikor se tudi pri vas kaže potreba po izdaji knjige nas kontaktirajte in skupaj bomo našli rešitev za vaše izzive.

Veselimo se vašega obiska!

Tourism in Europe: Paths of the Roman Empire

Trajnostno naravnani dostopni turizem

Trajnostno naravnani dostopni turizem je publikacija, ki na enem mestu ponuja  odgovore, ki jih uporabniki pogosto iščemo, ko želimo podrobneje razumeti pojme, kot so trajnostni turizem ali turizem za vse oziroma dostopni turizem. 

Dostopni turizem je predstavljen skozi teoretične opredelitve in primere dobrih praks v tujini.

Predstavljena so tudi teoretična ozadja socioloških in psiholoških terminov, kot so razumevanje generacij in razlaga potreb. Obe temi sta obogateni z navedbo prilagoditev, ki jih potrebujejo ljudje, ki spadajo v različne generacije oz. imajo različnimi posebne potrebe, ko so v vlogi udeležencev turističnih aktivnosti. 

Preberite več ...

Tourism in Europe: Nova Gorica, City of Rose

Kako do izboljšanja kakovosti gostinske storitve

Kako pravočasno odpraviti kadrovsko vrzel in napake v poslovanju? Kako zaposlene usposobiti za ključne kompetence, da bodo lahko izvajali visoko kakovostne storitve? Kako zadostiti pričakovanjem gostov, lastnikov in zaposlenih ter tako povečati uspeh poslovanja podjetja? Odgovore na vse to in še več vam ponuja pričujoča monografija. 

Preberite več ...

Vzpon in zaton čezmejnega igralništva

Prelistaj knjigo.

Pričujoča knjiga je strnjen prikaz dogajanja na slovenskih tleh v panogi igralništva v obdobju od leta 1985 dalje, s poudarkom od 2004 do leta 2019, saj imamo za to obdobje najbolj natančne podatke o poslovanju slovenskih podjetij. Avtorji bralcu najprej predstavijo metodologijo zbiranja in obdelave podatkov ter teoretično ozadje, saj je le-to pomembno za pravilno razumevanje predstavljenih podatkov in izsledkov. V nadaljevanju je predstavljen zgodovinski razvoj igralništva na ozemlju Slovenije. To ni tako novo, kot bi si sprva mislili. Prvi zametki segajo že v čas, ko se v Evropi pojavijo prve igralnice. Kasnejši razvoj prinese legalizacija igralnic za tuje turiste v letu 1993. Pravi razcvet pa doživimo po osamosvojitvi. A žal dejavnost in s tem tudi država ne izkoristita celotnega potenciala.

Preberite več ...

Vaje iz teorije organizacije

Vaje so dodatno gradivo k učbeniku Teorija organizacije in služijo kot didaktični pripomoček za utrjevanje teoretičnih znanj.

Vse vaje so logično povezane z učbenikom in si sledijo tako, da jih lahko vsak usvoji. Vaje so praktičnega značaja, kar pomeni, da se navezujejo na konkretne primere iz prakse, kar daje vajam posebno dodano vrednost.

Čeprav so vaje prvenstveno namenjene študentom in predavateljem, pa lahko koristijo tudi tistim, ki bi želeli pridobiti nova znanja oz. utrditi svoje obstoječe znanje s področja teorije organizacije.

Preberite več ...

Od teorije organizacije do sistemizacije in organizacije dela

V knjigi smo zbrali pregled od zgodovine teorij menedžmenta, skozi oblikovanje poslovne strategije, poslovne funkcije, organizacijske strukture in organizacije do sistemizacije dela. Na ta način dobi bralec celovit pogled na kaj vse mora biti pozoren pri postavitvi organizacije. Vsakdo bi se namreč moral zavedati pomena organizacije dela na mikronivoju. Knjiga je uporabna tako v akademski, kot tudi poslovni praksi.

Preberite več ...

Strateško planiranje

V tem gradivu smo pripravili pregled uporabnih teorij, ki nam lahko pomagajo pri odločitvi, kako naj organizacija pristopi k oblikovanju poslovne strategije (poslanstvo, vizija, strateški cilji). Vsako podjetje si lahko samo izbere teorijo, po kateri se bo ravnalo. Pomembno pa je, da se po njej ravna dosledno. V delu predstavljamo tudi projektiranje organizacije z opredelitvijo poslovnih funkcij, ki so ključne za kasnejše postavitve organizacije in izvajanje nalog na mikronivoju.

Preberite več ...

Tudi študij je lahko zabaven

Gradivo je nastalo na podlagi večletnih izkušenj s poučevanjem in raziskovanjem. Namenjeno je predvsem tistim, ki študirajo oz. se ukvarjajo z raziskovanjem ter pisanjem poročil in bi si pri tem radi olajšali delo. Gre torej za neke vrste odgovore na najpogostejša vprašanja. Gradivo zajema tudi ugotovitve avtorja o tem, kaj Slovencem primanjkuje, da bi bili (še bolj) uspešni, kot tudi smernice, kako to doseči. 

Preberite več ...

Menadžment prodaje u hotelijerstvu

Knjiga opisuje proces prodaje v hotelirstvu. Oblikovana je kot učbenik, kjer lahko bralec dobi vse ključne informacije o procesu prodaje kot tudi utrdi svoje znanje tako, da opravi vaje in z vprašanji za ponavljanje še dodatno utrdi snov. Knjiga je namenjena tako študentom kot tudi menedžmentu v hotelirstvu.

Preberite več ...

Kaj je treba vedeti za premišljen skok v podjetništvo

Vsak je podjetnik, a se tega namreč morda še ne zaveda. Na ta priročnik je zato potrebno gledati širše in ne zgolj kot priročnik, s katerim bomo oblikovali poslovno idejo za samozaposlitev. Priročnik je tudi orodje za analizo samega sebe in v pomoč, da bomo znali pravilno usmeriti svoje resurse.

Preberite več ...

Tourism in Europe: Caves of Slovenia and the Balkans

Teorija preobrata podjetja v krizi

Za pravočasno odkrivanje prvih znakov kriz v podjetju so pomembni sistemi za zgodnje opozarjanje in zaznavanje. Te si morajo podjetja vzpostaviti sama in jih ni možno v celoti normativizirati. V knjigi so zbrani simptomi krize, ki lahko služijo kot opomnik. Kriza, ko do nje pride, načne temeljne cilje, smotre in poslanstvo gospodarske družbe. Prepozno odkrivanje krize ima praviloma za posledico finančne težave, zastoj podjetja, pogosto pa lahko vodi celo v njegov propad. Kako torej pravočasno ugotoviti (pred)krizni položaj in ga izkoristiti kot priložnost za spremembe? 

Preberite več ...

Prostodostopno: Upravljanje organizacije in vodenje sodelavcev

Prelistaj knjigo.

Z vidika sistemskega gledanja in sistemskega razumevanja je vedno bolj jasno, od kod prihajajo nekatere kompleksne dinamike, pojavljajoče se v organizacijskih in poslovnih sistemih. Podjetja so namreč vedno bolj podvržena nenehnim spremembam. Prilagajati se morajo na vseh področjih. Vodenje in upravljanje ni nobene izjema. Če je bilo za preteklo obdobje značilno, da se je lahko vsak posameznik loteval sprememb na mikro nivoju samostojno, pa za današnjii dinamičen svet tega ne moremo več trditi. Tako se morajo oblikovati multidisciplinarni timi, ki se lotevaja sprememb. Tisti, ki se ne prilagodijo, stagnirajo ali celo propadejo.

Preberite več ...

Prostodostopno: Dolgoročni razvoj sodelavcev

Prelistaj knjigo.

Delo v več poglavjih sistematično obravnava ključne aspekte sodobne organizacije. V času, ko temelji sodobne ekonomske doktrine vsa podjetniška razmerja ocenjujejo skozi prihodke, prodajo, dobiček in davke se avtorji osredotočajo na preskočeno fazo družbenega razvoja, ki je od industrijske družbe preko milega preskoka čez družbo znanja preskočila v informacijsko/virtualno družbo. Ta preskok od industrijske v informacijsko družbo omogoča nadaljni obstoj neo-liberalne kapitalistične paradigme, katere logiko je kritiziral že Marx. Na drugi pa je družba znanja, kot obvisela celina, ki ruši logiko ekonomske rasti za vsako ceno ter prevprašuje trdnost temelja ekonomije kot take (šibkost je pokazala zadnja ekonomska kriza 2008).

Preberite več ...