Založba Perfectus

V okviru naše Založbe Perfectus ponujamo knjige, ki so v prodaji in prostodostopno literaturo, ki je bila financirana iz ARRS ali drugih EU projektov.

Za nakup knjig in učbenikov vas vabimo v našo spletno trgovino Perfectus, kjer vas čaka pestra ponudba knjižnega gradiva. Od učbenikov, vaj in priročnikov do poezije in leposlovja za odrasle in mladino. 

V kolikor se tudi pri vas kaže potreba po izdaji knjige nas kontaktirajte in skupaj bomo našli rešitev za vaše izzive.

Veselimo se vašega obiska!

Prostodostopno: Od organizacije do kompetenc

Prelistaj knjigo.

V knjigi na izviren način peljemo bralca od teorij organizacije do kompetenc, ki jih imajo uspešna podjetja. Tako v prvem poglavju opisujemo teorije menedžmenta. Glede na spremembe, ki smo jih deležni v zadnjem času, avtor postavi novo razdelitev in na ta način dopolni zakladnico znanja. Da bi bilo podjetje uspešno mora najprej postaviti temelje, kar pomeni pravilno oblikovati poslovno strategijo. Sledi definiranje poslovnih funkcij in organizacijske strukture. V obdobju, ko nam vse bolj trka na vrata industrija 4.0, je potreben procesni pristop in popolnoma opredeljene kompetence, ki so dinamične in se zato venomer spreminjajo. Projektiranje organizacije je dinamičen proces, prav tako tudi vpeljava sistemizacije delovnih mest.

Preberite več ...

Menedžment igralniško-zabaviščnega turizma: primeri in navodila iz prakse (2019)

Vrhnji menedžment zahteva zmeraj več od srednjega menedžmenta. In to se bo seveda v prihodnje še stopnjevalo. Kako torej igralniške delavce ustrezno usposobiti in tako povečati dobiček? Kako delavca motivirati in zagotoviti vrhunsko storitev? Ali je mogoče, da lahko ljudje iz srednjega menedžmenta učijo drug drugega in učijo tudi svoje podrejene, kako narediti več? Odgovor je – da. In na srečo – tako posla kot strank – pričakovanja v tej smeri naraščajo in postajajo prevladujoča.

Preberite več ...

Tourism in Europe: Culture, Customs and Traditions of Slovenia and Balkan

Nematerialno nagrajevanje

V današnjem poslovnem svetu, ki ga zaznamujejo huda konkurenca, negotovost in neprestane spremembe, je zelo pomembno, kolikšna je stopnja zadovoljstva zaposlenih. Brez zaposlenih namreč v podjetju ni mogoče izvesti nikakršnega funkcijskega procesa. Kako torej doseči idealno razmerje med načini motiviranja in nagrajevanjem zaposlenih? Kako optimalno motivirati posameznika in kako mu omogočiti, da v poslovnem procesu pokaže vse svoje zmožnosti in kvalitete? 

Preberite več ...

Chinese Tourists In Western Balkan

Tourism industry has became one of the most important and fastest-growing economic sectors in the world. The world most emerging source market is China as world top tourism spender, since 2012. There is higher demand for variety of travel products including offerings in sports, health, wedding and cruise travel. By exploring not just the world but themselves, Chinese travelers are, especially the new generation, asking for intellectual and artistic ideals. Still pursuing an experience of local culture when they travel, Chinese also require China-friendly service and appreciate a feeling of home.

Preberite več ...

Kako postaviti sistem inovacij v turizmu

Kako postaviti sistem inovacij v turizmu

Uspešnost podjetja se med drugim ocenjuje tudi po številu novih proizvodov in storitvah, ki jih postavi na trg. Proces pridobivanja le-teh pa poteka na več različnih področjih. Del tega procesa so poleg raziskovalno-znanstvenega tudi inovacijski procesi, ki se odvijajo med zaposlenimi – neposrednimi proizvajalci. V knjigi predstavljamo problematiko inovacij in iščemo rešitve s poudarkom na inovacijah v turizmu in gostinstvu, ki ne zajema zgolj ene gospodarske panoge, ampak tudi vse tiste gospodarske dejavnosti, ki služijo turizmu kot eni od najbolj razširjenih dejavnosti sodobne družbe.

Preberite več ...

Dinamična sistemizacija delovnih mest

Namen knjige je prikazati model SDP (sistemizacije dela kot procesa) za poslovne funkcije, temelječe na znanju, ki bo uporaben v praksi in bo omogočal organiziranje dela na podlagi kompetenc zaposlenih ter oblikovanje plače na podlagi efektivne izrabe delovnega časa, zahtevnosti in kakovosti opravljenega dela. V knjigi je zato prikazan izviren model sistemizacije dela kot procesa, ki omogoča organiziranje dela na podlagi kompetenc zaposlenih ter oblikovanje plače na podlagi zahtevnosti opravil, efektivne izrabe delovnega časa ob ustrezni kakovosti opravljenega dela.

Za nakup knjige vabljeni v našo spletno trgovino Perfectus.

Prostodostopno: Prepletenost motivacijskih teorij in teorij menedžmenta v sistemih nagrajevanja

Prelistaj knjigo.

V knjigi so predstavljene teorije motivacije, menedžmenta in nagrajevanja. Takšna kombinacija naj bi dala nekakšen osnovni pregled nad tem, kako se lahko z ustrezno organizacijo, poznavanjem teorij motivacije in menedžmenta vzpostavi sistem nagrajevanja, ki bo zaposlene motiviral k doseganju poslovnih ciljev družbe. Knjiga, je nastala tako za potrebe akedemske kot tudi poslovne sfere. Delodajalcem je lahko vodilo, kot pripomoček pri vzpostavljanju sistemov nagrajevanja, študentom pa lahko knjiga služi kot uporabno gradivo pri študiju. Zaradi poplave različnih motivacijskih teorij je cilj tega dela, da so enem mestu objavljene ključne ugotovitve teorij iz originalnih virov in tako olajšano nadaljnje delo za raziskovalce.

Preberite več ...

Izzivi sistemizacije delovnih mest v podjetju

Sistemizacija delovnih mest je splošni akt, ki ga mora imeti vsak delodajalec. Sistemizacija delovnih mest ni potrebna zgolj zaradi zakonskih zahtev, temveč predvsem zaradi praktičnih potreb, saj je nemogoče neoporečno sklepati delovna razmerja in zaposlovati delavce, če delodajalec takšnega akta nima. Oporečnost sklepanj in urejanj delovnih razmerij najpogosteje izhaja iz neurejene problematike, vezane na sistemizacijo delovnih mest. To ugotavljajo tudi inšpektorji za delo.

Preberite več ...

Dan je dolg 24 ur: Kako se prebiti skozi vsakodnevno delo in prosti čas

Ideja za samo gradivo je nastala za potrebe izobraževanja vodij v enem izmed slovenskih podjetij, ki se je z leti dopolnjevalo. V njem ponujamo odgovor, kako ustrezno organizirati prioritete, cilje in čas tako, da lahko združite zasebno življenje, študij ob delu in zahtevne naloge v podjetju. Obvladovanje časa in iskanje izkoristka le-tega je namreč stalen izziv in se ne bo nikoli zaključil. Organizacija sebe, sodelavcev in dela pripomore tudi k zmanjšanju stresa. 

Preberite več ...

Tourism in Europe: Fishing in Slovenia and in Other Balkan Countries

Napitnine: orodje za povečanje učinkovitosti poslovanja podjetja

Ali lahko podjetja z vzpostavitvijo ustreznih sistemov zbiranja in delitve napitnine povečajo motivacijo zaposlenih? V pričujoči knjigi je predstavljena celovita ureditev napitnine, kakor tudi vse moje ugotovitve, ki jih boste lahko s pridom uporabili pri vskodnevnem delu in bodo pripomogle k povečanju učinkovitosti poslovanja. Slovensko gostinstvo in igralništvo se namreč nahajata v nezavidljivem položaju. 

Preberite več ...

Tourism in Europe: UNESCO Sites In Slovenia and in Other Balkan Countries

Spoznajmo kitajske goste

Kitajski turisti, kljub korona razmeram, predstavljajo neizmeren gospodarski potencial za Evropo. Spoznajte njihovo kulturo, želje in navade ter si tako zagotovite boljšo ponudbo ter posledično večji pretok in zadovoljstvo kitajskih gostov. V brošuri so zbrane naše dolgoletne izkušnje s področja kitajskega turizma ter delovanja in poslovanja na kitajskem trgu, kot tudi slovarček kitajskih besed s področja turizma, ki bo poskrbel za boljšo komunikacijo z gosti.

Preberite več ...